Anti-Doping-Beauftragter

Dr. Paul-Otto Forstreuter (Kendo Kyoshi 7. Dan, 3. Dan Iaido)

e-Mail: antidoping@dkenb.de